موقعیت شرکت

تماس با رایسان

آدرس:
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، خیابان شریف واقفی ، ساختمان داروخانه بهشتی ، واحد ۲

تلفن شرکت :
۰۳۱۳۲۶۸۴۴۶۸

ارتباط با مدیریت:
داخلی ۷

واحد اداری و مالی:
داخلی ۸

واحد آموزش و پشتیبانی:
داخلی ۲

واحد بازاریابی و فروش :
داخلی ۵

واحد طراحی و توسعه :
داخلی ۳

نمابر (فکس):
۰۳۱۳۲۶۱۷۹۲

پست الکترونیک:
info[at]raysanco.com

مرکزپیامک :
۳۰۰۰۷۴۳۰