طراحی وب سایت دراصفهان

تعرفه طراحی سایت

طراحی سایت یک کار پروژه ای محسوب می شود و بر اساس خواسته های کارفرما صورت می پذیرد به طور کلی نمی توان تعرفه ثابت برای آن در نظر گرفت اما شرکت رایسان تعدادی پکیج ارائه کرده است تا انتخاب درست را تا حدی برای کارفرمایان و مشتریان فراهم سازد. در این پکیج ها امکانات کلی در نظر گرفته شده است امکاناتی از جهت سایت شرکتی، سایت نمایشگاهی، سایت فروشگاهی . در صورتی که طراحی سایت شما یک پروژه ای خاص محسوب شود و بر اساس ساختار ویژه ای کدنویسی شود یا گرافیک خاصی و ویژه ای داشته باشد به طور کلی نمی توان تعرفه ثابت برای آن در نظر گرفت. در برخی حالات خاص که وب سایت به صورت پکیج ارائه می گردد نیازهای کلی افراد در نظر گرفته شده است درغیر این صورت نیازهای خود را به صورت مکتوب درآورید و سپس با مشاورین ما جهت طراحی سایت خود مشورت کنید.کارشناسان ما نیازهای شما را از نظر کد نویسی ، گرافیک ، بهینه سازی و …بررسی خواهند کرد و البته تعداد روزی که طراحی سایت شما زمان خواهد خواست ، بعد از نتیجه نهایی قیمت گذلری انجام خواهند داد .